Søk
 

Gratis prøvetime
Ukentlig undervisning
Timeplan
Tai chi kurs
Seminarer
For Bedrifter
Finn oss / kontakt oss
Uttalelser

[Du står her: Om Tai Chi Kineo]

Tai Chi Kineo

Tai chi kineo er en bevegelses tradisjon etablert i 1982 som bygger på tradisjonell tai chi- utøvelse slik den har vært kultivert i flere hundre år. Tai chi kineo er et sanselig, enkelt og strukturert språk for bevegelser.  I samklang med den klassiske arven der tai-chi-prinsippet manifesteres som motpoler i konstant utveksling (yin og yang). Bevegelsesspråket er en tilnærming til tai chi-prinsippet og bevegelse generelt som gir utøveren en kreativ mulighet til å skape og uttrykke seg med bevegelser. Tilnærmingen fremmer egenopplevd forståelse av bevegelse som bryter med riktig og galt tenkning og stilistiske rammer. 

 

Kineo er gresk og betyr: jeg beveger. Tai chi kineo illustrerer en kombinasjon av østlig og vestlig tradisjon og bygger på den enkeltes opplevelse av egne bevegelser. Tai chi kineo søker en høyeste form for opplevelse og sansing av egne bevegelser, av samspillet mellom yin og yang, mellom kroppslige bevegelser og mentale bevegelser,  mellom kropp og sinn) og opplevelse av samspillet mellom egne og andres kroppslige og mentale bevegelser. 

 

Tai chi kineo tradisjonen ble startet i 1982 av mester Teck Cheng Neo som er født i Malaysia i 1956. Der var han elev i Shaolin Kung Fu og Tai Chi Chuan hos mester Lim og elev i zenbuddhisme og taoisme hos mester Ho. Mester Teck startet Tai Chi Kineo tradisjonen med å etablere et institutt i Berlin, og det skjedde som nevnt i 1982. Senere ble det etablert institutter I München og Frankfurt. Norsk Tai Chi Kineo institutt ble stiftet i 1988. Tradisjonen fikk sitt nåværende navn, Tai Chi Kineo, i 1996. Norsk Tai Chi Kineo institutt ble nedlagt i 2007 og virksomhetens rammer ble overtatt av Norsk Tai Chi Kineo forening. 

 

 

Tai Chi Kineo forutsetter ingen filosofisk eller religiøs livsholdning eller tro, men baserer seg på taoistisk og zenbuddhistisk tilnærming til livet. Det legges grunnlag i undervisningen for at den enkelte skal ha muligheter til å finne sin egen vei, i betydningen sine egen naturlige bevegelser og ha mulighet for selvutvikling ut fra egne forutsetninger. Tai chi kineo skiller seg fra mange andre retninger innen tai chi (tai chi chuan) ved at retningen ikke orienterer seg i forhold til allmenngyldige riktige og gale bevegelser, men ut ifra den enkeltes opplevelse av egne bevegelser som gode, ubehagelige, utfordrende, avspennende, energigivende osv. Å bli kjent med egne bevegelser og med egne grenser er et utgangspunkt for både å utvikle bevegelsene og å utfordre grensene. Tai chi kineo har intet kamp- eller selvforsvarsformål, men det kan komme med som en sidevirkning.

 

I tai chi kineo står man overfor en helhetlig og nøytral redskapsinndeling av fenomener som energi, flyt, rom, plan og form. Her kan utøveren bevisstgjøre  aspekter innen sine bevegelser, bl.a. fra det rent tekniske og oppøvelse av ferdigheter  til komposisjon av egne bevegelsesformer. 

 

I tai chi kineo opererer man med faste former og frie former. De faste formene er bevegelsessekvenser som er definert og satt presist sammen, som et musikkstykke (ref. klassiske tai chi-former).  Fri form er bevegelsesformer som oppstår i øyeblikket og springer ut fra utøverens indre tilstand her og nå. 

 

I undervisning og praktisering av tai chi kineo er det selve utøverens opplevelse av å være i bevegelse- Kineo, som det legges til rette for. Den individuelle opplevelsen er suveren, sann og kan ikke - når den er sann- være feil, uansett nivå eller uttrykk. 

 

 

 

Å bevege seg med tai chi kineo er å hengi seg til naturlig bevegelse, til seg selv, lyttende til øyeblikket her og nå, fri for fakter og kalkulerte stillinger, ja, til og med i faste former gjelder denne holdningen; Man opplever det som for første gang igjen og igjen. Det er dermed ikke sagt at man overlater alt til følelser og springende tilfeldigheter. Det finnes en viss teknisk standard å forholde seg til i utgangspunktet, i form av akse-plassering, vektskift og pust. Er man i kontakt med sin egen tilstand og har integrert en viss mengde struktur og stil i erfaringen sin, kan svært presise og nyanserte uttrykk komme frem. Utøveren blir en kanal for det han/hun er åpen for å la seg påvirke av, det være seg ytre eller indre påvirkning, og han/hun har redskaper tilgjengelig som en bro til å gi det et uttrykk. 

 

Tai chi kineo er ren bevegelse, ren flyt, rene tilstander. Det handler om tilstedeværelse i alle handlinger, ikke bare i dem man liker eller der man føler seg presentabel. Begrepet KINEO (gresk for: ..jeg beveger..)  refererer til en ren flyt gjennom både kropp, energi, pust og sinn, det vil si at også tankens og følelsenes bevegelser tas i betraktning, og kommunikasjonen mellom tanke, følelse og kropp er akseptert til fulle.  

 

Hver enkelt tai chi kineo utøver kan ha sine egne formål av åndelig, materiell, opplevelsesmessig eller sosial karakter, og søke selvutvikling, utvikling sosiale relasjoner (nære og fjerne), sosialt ansvar og sosiale ferdigheter. De kan søke løsning på et helseproblem eller søke bare generelt å styrke helsa. De kan ønske å stå sterkere når de får behov for selvforsvar. De kan ønske å utvikle kreativitet, spontanitet i bevegelser og dans. De kan ønske mer enhet mellom kropp og sjel. Eller de kan ønske å finne rom for avspenning og avkopling.

Formålet for Norsk tai chi kineo forening er å skape rom for folk til å finne fram til egne opplevelser av bevegelse.

 

  


 

Nyheter:

"Stop making movement, experience movement"

Mester Teck Cheng Neo

  

 

Webdesign
| E-post: post@taichikineo.no | Tel: 48182026